PROYECTO BIO-UROSTENT


Setembre 2018 – El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, ha finançat el desenvolupament d’un catèter urinari antibacterià (projecte Bio-Urostent) amb la concessió d’una ajuda a través de la convocatòria REPTES-COL·LABORACIÓ 2017.

El projecte, que tindrà una durada de tres anys (2018-2020), té per objectiu desenvolupar un nou catèter urinari amb propietats bacteriostàtiques i antiincrustants, evitant l’ús d’antibiòtics per a reduir la generació de resistència bacteriana. A més, es pretén que la tecnologia permeti eliminar els microorganismes patògens, mantenir la microbiota endògena de l’organisme per a preservar la seva funció i generar un recobriment addicional que protegeixi, durant el procés d’implantació i extracció del dispositiu, el teixit del conducte evitant els trencaments, esquinçaments i processos inflamatoris.

Products & Technology treballarà en el desenvolupament del projecte al costat de tres socis:

• Tractivus SL, líder del projecte, és una spin-*off universitària dedicada al disseny i fabricació de nous productes sanitaris amb propietats bioactives i completaments personalitzats mitjançant impressió 3D.

• Institut Químic de Sarrià – Universitat Ramon Llull, Grup d’Enginyeria de Materials (GEMAT), és un grup de recerca amb més de 20 anys d’experiència en modificació de superfícies i materials polimèrics.

• Eurecat (Unitat de Salut i Nutrició, Catalunya), és un centre tecnològic que promou la transferència de tecnologia i els estudis preclínics des de 2008.

Durant aquest temps, Products & Technology i els seus socis treballaran junts per a dissenyar, desenvolupar i validar un nou catèter urinari que pugui proporcionar una solució definitiva per a evitar les infeccions del tracte urinari associades al catèter i les seves conseqüències, per la qual cosa se sol·licita la col·laboració de tots per a ajudar el personal directament implicat en l’execució del projecte.