Laboratorios Rubió és una
companyia en ple procés d’expansió

DESENVOLUPAMENT
DE NEGOCI

Inici / Desenvolupament de negoci
DADES GENERALS ÀMBITS EMPRESES INTERNACIONAL R+D+i CENTRE PRODUCTIU TRANSFERÈNCIA DE VALOR
Des de 1968

DADES GENERALS

Laboratorios Rubió és una companyia en
ple procés d’expansió i creixement.

FACTURACIÓ:

(en milers d’euros)

Vendes totals Nacional Exportació
93.692

CREIXEMENT EN ELS DARRERS ANYS:

Laboratorios Rubió és una companyia en ple procés d’expansió i creixement. La progressió ascendent de la facturació és un indicador de la bona feina realitzada. El nostre pla estratègic posa el focus en la internacionalització i en I+D per al desenvolupament de nous productes.

La facturació de l’any 2021 ha assolit els 77,7 milions d’€, el que suposa un increment anual d’un 40,8%. Per mercats, a Espanya l’augment ha estat del 47,6% i un 18% a nivell internacional.

Per 2022 està previst seguir amb el creixement de la facturació fins arribar als 93,6 M €, un 20,5%.

TREBALLADORS:

La plantilla de la companyia està formada per 163 persones en 2021, un 19% més que en 2018, i els àmbits de major creixement són el comercial i el d’operacions industrials.

Laboratorios Rubió és una empresa que confia en les persones que formen part de la seva organització, en reconeix el valor professional i destina recursos al manteniment d’un bon clima laboral tot fomentant les oportunitats, el desenvolupament personal i la conciliació entre vida laboral i familiar.

P2022 Total:181
+18
2021 Total:163
+8
2020 Total:155
+2
2019 Total:153
+4
2018 Total:149
+12
2017 Total:137
+12

INVERSIONS GENERALS:

Dins el pla estratègic de la companyia per continuar creixent i impulsar la internacionalització, Laboratorios Rubió va adquirir el 2021 l’empresa Fisiopharma, especialitzada en nutracèutics, apostant pel mercat de complements alimentaris.

Laboratorios Rubió concentra les seves inversions en l’ampliació de la capacitat productiva i en I+D. El 2021 s’ha començat a ampliar les instal·lacions productives que en tres anys ens permetrà pràcticament doblar la nostra capacitat. També seguim invertint en diversos projectes de I+D tant pel mercat europeu com nord-americà.

Inversions (en milers d ‘€)

Consolidats en el mercat

ÀMBITS
D’ACTIVITAT

Dues grans àrees d’empresa de Farmacèutic i Diagnòstic in-vitro i nutrició per a condicions especials.

L’activitat de Laboratoris Rubió està estructurada en dues grans àrees d’empresa de Farmacèutic i Diagnòstic in-vitro i nutrició per a condicions especials.

Disposa d’un ampli vademécum de medicaments centrats principalment en les àrees terapèutiques de Nefrologia, Sistema Nerviós Central, Urologia, Rheumatologia, Risc Cardiovascular i Ginecologia.

La companyia produeix i comercialitza medicaments ja consolidats en el mercat que disposen d’una sòlida reputació al temps que introdueix cada any nous productes que sorgeixen tant del desenvolupament propi com de l’acord amb tercers.

En aquesta àrea també s’incorporen els productes sanitaris, prova de diagnòstic in vitro enfocada en determinació de fraccions lipoprotètiques (mida / nombre) per determinar el risc cardiovascular, així com el desenvolupament de fórmules completes per al maneig de la malnutrició en pacients amb renal malalt crònica.

El nostre objectiu es oferir una
millor qualitat de vida a les persones

EMPRESES DEL GRUP
I PARTICIPADES

PRODUCTS & TECHNOLOGY:

Creada el 2014, aquesta filial actua com a «patent box» amb la finalitat de potenciar l’àrea de R+D+I de Laboratorios Rubió. En aquest àmbit, l’estratègia prioritària de la companyia es basa en l’ampliació del cicle de vida dels productes propis, la col·laboració en nous programes de recerca que s’adaptin als objectius terapèutic de la companyia, així com l’establiment d’aliances estratègiques amb fundacions de recerca en camps afins.

BIOSFER TESLAB:

Biosfer Teslab, empresa derivada de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de l’Institut d´Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), és una societat participada per Laboratorios Rubió que s’especialitza en el desenvolupament de proves de diagnòstic in vitro per a la millora de l’avaluació cardiovascular en pacients d’alt risc.

FISIOPHARMA:

Empresa d’àmbit nacional especialitzada en nutracèutics orientats a la salut muscoesquelètica, que creixerà en els propers anys tant en productes d’altres àrees terapèutiques com a altres països.

Laboratorios Rubió té relació
comercial amb més de 60 països

INTERNACIONAL