Laboratorios Rubió és una
companyia en ple procés d’expansió

DESENVOLUPAMENT
DE NEGOCI

Inici / Desenvolupament de negoci
DADES GENERALS ÀMBITS EMPRESES INTERNACIONAL R+D+i CENTRE PRODUCTIU TRANSFERÈNCIA DE VALOR
Des de 1968

DADES GENERALS

Laboratorios Rubió és una companyia en
ple procés d’expansió i creixement.

FACTURACIÓ:

Xifra de negoci (en milers d’euros)

Vendes totals Nacional Exportació

CREIXEMENT EN ELS DARRERS ANYS:

Laboratorios Rubió és una companyia en ple procés d’expansió i de creixement. En els darrers 5 anys, la progressió ascendent és un indicador de la bona tasca duta a terme i de l’execució d’un pla estratègic (2015-2019) que se centra en la identificació de nous segments de negoci, l’obertura de nous mercats i la firma d’acords de distribució amb altres companyies del sector farmacèutic.

El 2018, la xifra de negoci va assolir els 40,9 milions d’euros, un 17,1% més que el 2017. Per mercats, l’augment a Espanya va ser del 22%, i en les exportacions, del 1.9%.

Si comparem els períodes dels anys 2015 i 2018, el creixement de la xifra de negoci va ser del 35,9%, del qual un 41,6% correspongué al mercat nacional i un 18,2% al mercat internacional.

Per al 2019, esperem assolir un creixement del 9,2%, gràcies a les vendes en el mercat nacional.

TREBALLADORS:

La plantilla de la companyia està formada per 150 persones en 2018, un 11,3% més que en 2015, i els àmbits de major creixement són el comercial i el d’operacions industrials.

Laboratorios Rubió és una empresa que confia en les persones que formen part de la seva organització, en reconeix el valor professional i destina recursos al manteniment d’un bon clima laboral tot fomentant les oportunitats, el desenvolupament personal i la conciliació entre vida laboral i familiar.

2020 Total:156
+3
2019 Total:153
+4
2018 Total:149
+12
2017 Total:137
+12
2016 Total:125
+10

INVERSIONS GENERALS:

En els darrers cinc anys, inclòs el pressupost de 2019, el total d’inversions assolirà els 10,8 milions d’euros, dels quals 5,8 M€ corresponen a inversions industrials, 834 M€ a l’àrea d’informàtica i noves tecnologies i 4,88 M€ a diferents projectes, com ara el desenvolupament de noves formulacions galèniques, acords de venda en Europa i els Estats Units i el projecte LiposCale.

Inversions (en milers d’euros)

Consolidats en el mercat

ÀMBITS
D’ACTIVITAT

Dues grans àrees d’empresa de Farmacèutic i Diagnòstic in-vitro i nutrició per a condicions especials.

L’activitat de Laboratoris Rubió està estructurada en dues grans àrees d’empresa de Farmacèutic i Diagnòstic in-vitro i nutrició per a condicions especials.

Disposa d’un ampli vademécum de medicaments centrats principalment en les àrees terapèutiques de Nefrologia, Sistema Nerviós Central, Urologia, Rheumatologia, Risc Cardiovascular i Ginecologia.

La companyia produeix i comercialitza medicaments ja consolidats en el mercat que disposen d’una sòlida reputació al temps que introdueix cada any nous productes que sorgeixen tant del desenvolupament propi com de l’acord amb tercers.

En aquesta àrea també s’incorporen els productes sanitaris, prova de diagnòstic in vitro enfocada en determinació de fraccions lipoprotètiques (mida / nombre) per determinar el risc cardiovascular, així com el desenvolupament de fórmules completes per al maneig de la malnutrició en pacients amb renal malalt crònica.

El nostre objectiu es oferir una
millor qualitat de vida a les persones

EMPRESES DEL GRUP
I PARTICIPADES

PRODUCTS & TECHNOLOGY:

Creada el 2014, aquesta filial actua com a «patent box» amb la finalitat de potenciar l’àrea de R+D+I de Laboratorios Rubió. En aquest àmbit, l’estratègia prioritària de la companyia es basa en l’ampliació del cicle de vida dels productes propis, la col·laboració en nous programes de recerca que s’adaptin als objectius terapèutic de la companyia, així com l’establiment d’aliances estratègiques amb fundacions de recerca en camps afins.

BIOSFER TESLAB:

Biosfer Teslab, empresa derivada de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de l’Institut d´Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), és una societat participada per Laboratorios Rubió que s’especialitza en el desenvolupament de proves de diagnòstic in vitro per a la millora de l’avaluació cardiovascular en pacients d’alt risc.

Laboratorios Rubió té relació
comercial amb més de 50 països

INTERNACIONAL