Programa de Reindustrialització i Foment de la Competitivitat Industrial


Novembre 2017.- Laboratorios Rubió està duent a terme el pla per a la millora de la traçabilitat en els seus processos productius mitjançant finançament del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, dins del Programa de Reindustrialització i Foment de la Competitivitat Industrial.