Codi Ètic i de Conducta

Ens enorgullim veure que la nostra companyia se sustenta en uns principis ètics, pautes de conducta i criteris corporatius definits al llarg d’aquests anys.

Per això, s’ha elaborat aquest Codi Ètic i de Conducta, amb l’objectiu de reflectir els nostres valors d’empresa i com aquests s’apliquen, per a poder actuar amb rigor, respecte i responsabilitat en totes les àrees del nostre treball.