R + D + I

L’estratègia de R+D+I de la companyia es basa en el desenvolupament de projectes tant interns com externs. Un exemple n’és la creació el 2013 d’una plataforma per al desenvolupament de noves formulacions galèniques a la planta pilot i la posterior aprovació de Laboratorios Rubió com a fabricant de medicaments en recerca que l’AEMPS va concedir el 2015. També s’han establert aliances estratègiques amb centres de recerca d’excel·lència i centres universitaris, i es desenvolupen nous productes conjuntament amb diferents empreses del sector farmacèutic o biotecnològic, com és el cas de Biosfer Teslab, amb la qual es desenvolupa i comercialitza la proba Liposcale, un test avançat de lipoproteïnes basat en ressonància magnètica nuclear (RMN) en 2D que mesura la mida i el nombre de partícules de les principals classes de lipoproteïnes (VLDL, LDL i HDL) i la concentració de partícules de nou subclasses (grans, mitjanes i petites) de cada classe principal.

En l’actualitat, el 73% de les vendes són fruit de desenvolupaments propis, tot un exemple de la decidida aposta de la companyia per la recerca.