Liposcale

Test avançat de lipoproteïnes

Liposcale® és un test avançat de lipoproteïnes basat en Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) 2D que determina la mida i el nombre de partícules per als principals tipus de lipoproteïnes (VLDL, LDL i HDL), analitza específicament la mida i concentració de cada subtipus, categoritzant així nou mides: grans, mitjanes i petites, amb 3 subclasses de partícules per a cada tipus principal.

Liposcale® proporciona resultats analítics molt més precisos i exactes que altres mètodes emprats actualment, gràcies a l’espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear 2D. També és tecnològicament innovador pel fet que mesura directament la grandària física de les partícules amb un mètode no-destructiu de la mostra i tots els valors i mesures tenen alta reproductibilitat. L’ús de partícules de lipoproteïnes per identificar o controlar l’evolució de la malaltia lipídica avalua millor de risc cardiovascular (RCV) que el mesurament dels nivells de colesterol LDL. L’algoritme del programari metge de Liposcale® ha estat desenvolupat dins de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Espanya) està patentat i té marcatge CE.


INFORME LIPOSCALE®

El test genera l’informe de LIPOSCALE® Report que, a més dels valors habituals recomanats en l’actualitat (colesterol Total, c-LDL, c-HDL i triglicèrids) conté els següents paràmetres i dades:

  • La mida i la determinació de nombre de cada subclasse de lipoproteïnes principals relacionats amb el risc de malaltia cardiovascular i la seva desviació respecte als valors establerts de normalitat.
  • Els valors de les partícules en format digital, per exportar o ser integrat en qualsevol altre informe personalitzat i usat per a l’avaluació del pacient i / o el seu seguiment.
  • Una representació gràfica amb el mapa lipídic que integra els paràmetres de risc específic del pacient per a una millor avaluació i classificació de la malaltia.
  • La correlació del pacient amb les dades de població normal o anormal.

La prova, que pot ser utilitzada com a eina clínica o de recerca, està completament disponible a Espanya des de gener de 2017. El procés funciona sota un model de laboratori central que pot implementar-se en qualsevol part del món. La plataforma allotjada en www.report.liposcale.com ha estat desenvolupada en aquest sentit per garantir la traçabilitat de la mostra i per obtenir l’informe de LIPOSCALE® Report en un entorn de dades protegit i segur.


ESTRATÈGIA CLÍNICA

El més rellevant en l’avaluació del risc cardíac, per sobre de la concentració de colesterol LDL, és conèixer el nombre i grandària de les partícules de lipoproteïnes que transporten dit colesterol.

Les partícules més petites de LDL (LDL-p) poden entrar més fàcilment a la paret arterial, afavorint així l’acumulació de colesterol a la paret. El patró de distribució amb un augment del nombre de partícules petites de LDL és característic de diverses patologies, com ara trastorns metabòlics aterogènics, diabetis tipus 2 (T2DM) o malaltia renal crònica (ERC) que són més propensos a experimentar episodis cardiovasculars. L’objectiu és per tant proporcionar als metges millors eines per a una millor avaluació del risc cardiovascular real.

La caracterització fenotípica amb partícules de LDL molt petites i, per tant, més partícules té un major risc cardiovascular. En aquest sentit, diverses guies clíniques en UE o els Estats Units aparegudes en l’any 2016 reconeixen aquest fet i recomanen als metges utilitzar el nombre de partícules petites de LDL com a paràmetre més exacte per avaluar adequadament l’eficàcia per als tractaments durant el seguiment. L’objectiu és determinar el risc residual de malaltia cardiovascular amb més precisió que en usar el mesurament de c-LDL habitual. El passat gener de 2017, el consens publicat de la AACE / ACE recomana agents terapèutics diferents, depenent de cada perfil de dislipèmia i el seu objectiu terapèutic associat, específicament en el sentit de controlar i disminuir les p-LDL.


USOS DE LIPOSCALE ® REPORT

El test LIPOSCALE® pot ser utilitzat tant en el camp clínic com en el de recerca . Cardiologia, Endocrinologia, Nefrologia, Angiologia i Cirurgia Vascular, Neurologia o Lipidología són les especialitats que podrien beneficiar-se des de la perspectiva del correcte diagnòstic, de l’avaluació de risc i l’eficàcia terapèutica en el seguiment del pacient.

La implementació en el mercat espanyol s’està duent a terme a través de diverses empreses. El model comercial com a laboratori central està disponible a Espanya a través de diversos laboratoris, sent l’activitat de comercialització efectiva des de gener de 2017.

Diverses validacions clíniques addicionals estan en curs per a la millora de l’avaluació de risc cardiovascular a través de diversos assaigs en poblacions específiques:

  • Estudi LIPOLAB, la prevalença de risc CV en una població no malalta.
  • Estudi sobre la prevenció ESCARVAL, en cooperació amb INCLIVA.

CAMP DE RECERCA

Liposcale® s’ha utilitzat en diverses àrees d’investigació per a diversos propòsits: síndrome d’ovari poliquístic, intervencions nutricionals, Dislipèmia aterogènica, T2DM, perfils de població general, LAL-D, artritis reumatoide, SLO, malaltia renal crònica ERC, entre d’altres.


ASSOCIATS AL PROJECTE LIPOSCALE®

BiosferTeslab, el desenvolupador inicial, és un soci de recerca continuada en la gamma de productes Liposcale®, i també en altres proves futures sobre productes metabòlics.

La Universitat Rovira i Virgili a Tarragona, Espanya, va proporcionar l’entorn tècnic i estructura apropiada durant la creació d’Liposcale i segueixen encara implicats en futurs desenvolupaments sobre aplicació de la RMN.

La Fundació INCLIVA, Societat Espanyola de Arteriosclerosi i Societat Espanyola de Nefrologia tenen processos d’investigació en els quals estan treballant amb productes LIPOSCALE®.

 

Per a mès informació pot visitar la web: Test de Lipoproteínas