Organització

COMITÈ EXECUTIU:

Carlos Rubió Badia – President Executiu
Pelayo Rubió Rubiralta – CEO
Guillermo Rubió Badia – Vocal
Guillermo Mur – Vocal i Assessor jurídic i mercantil
Ramón Adell – Vocal i Assessor
Joan Ramon Llonch – Director Financer i RR.HH.

COMITÈ DE DIRECCIÓ:

Pelayo Rubió Rubiralta – CEO
Joan Ramon Llonch – Director Financer i RR.HH.
Albert Vich – Director Rx Business Unit
Eduardo Carretero – Director d'Operacions Industrials
Immaculada Abella – Directora Dx Business Unit
Dina Ferreira – Directora I+D+i & Mèdica