Dades generals

FACTURACIÓ:

Xifra de negoci (en milers d’euros)

 

CREIXEMENT EN ELS DARRERS ANYS:

Laboratorios Rubió és una companyia en ple procés d’expansió i de creixement. En els darrers 5 anys, la progressió ascendent és un indicador de la bona tasca duta a terme i de l’execució d’un pla estratègic (2014-2018) que se centra en la identificació de nous segments de negoci, l’obertura de nous mercats i la firma d’acords de distribució amb altres companyies del sector farmacèutic.

El 2017, la xifra de negoci va assolir els 30,7 milions d’euros, un 20,1% més que el 2016. Per mercats, l’augment a Espanya va ser del 21,1%, i en les exportacions, del 0.9%.

Si comparem els períodes dels anys 2014 i 2017, el creixement de la xifra de negoci va ser del 47%, del qual un 59% correspongué al mercat nacional i un 7% al mercat internacional.

Per al 2018, esperem assolir un creixement del 15,2%, gràcies a les vendes en el mercat nacional.

 

TREBALLADORS:

La plantilla de la companyia està formada per 148 persones en 2018, un 15,6% més que en 2014, i els àmbits de major creixement són el comercial i el d’operacions industrials.

Laboratorios Rubió és una empresa que confia en les persones que formen part de la seva organització, en reconeix el valor professional i destina recursos al manteniment d’un bon clima laboral tot fomentant les oportunitats, el desenvolupament personal i la conciliació entre vida laboral i familiar.

INVERSIONS GENERALS:

En els darrers cinc anys, inclòs el pressupost de 2018, el total d’inversions assolirà els 8,9 milions d’euros, dels quals 2,9 milions corresponen a inversions industrials, 857 milions d’euros a l’àrea d’informàtica i noves tecnologies i 5,2 milions d’euros a diferents projectes, com ara el desenvolupament de noves formulacions galèniques, acords de venda en els Estats Units amb un soci americà i el projecte Liposcale a través de la nostra empresa participada Biosfer.

Inversions (en milers d’euros)