Dades generals

FACTURACIÓ:

Xifra de negoci (en milers d’euros)

 

CREIXEMENT EN ELS DARRERS ANYS:

Laboratorios Rubió és una companyia en ple procés d’expansió i de creixement. En els darrers 5 anys, la progressió ascendent és un indicador de la bona tasca duta a terme i de l’execució d’un pla estratègic (2015-2019) que se centra en la identificació de nous segments de negoci, l’obertura de nous mercats i la firma d’acords de distribució amb altres companyies del sector farmacèutic.

El 2018, la xifra de negoci va assolir els 40,9 milions d’euros, un 17,1% més que el 2017. Per mercats, l’augment a Espanya va ser del 22%, i en les exportacions, del 1.9%.

Si comparem els períodes dels anys 2015 i 2018, el creixement de la xifra de negoci va ser del 35,9%, del qual un 41,6% correspongué al mercat nacional i un 18,2% al mercat internacional.

Per al 2019, esperem assolir un creixement del 9,2%, gràcies a les vendes en el mercat nacional.

 

TREBALLADORS:

La plantilla de la companyia està formada per 150 persones en 2018, un 11,3% més que en 2015, i els àmbits de major creixement són el comercial i el d’operacions industrials.

Laboratorios Rubió és una empresa que confia en les persones que formen part de la seva organització, en reconeix el valor professional i destina recursos al manteniment d’un bon clima laboral tot fomentant les oportunitats, el desenvolupament personal i la conciliació entre vida laboral i familiar.

INVERSIONS GENERALS:

En els darrers cinc anys, inclòs el pressupost de 2019, el total d’inversions assolirà els 10,8 milions d’euros, dels quals 5,8 M€ corresponen a inversions industrials, 834 M€ a l’àrea d’informàtica i noves tecnologies i 4,88 M€ a diferents projectes, com ara el desenvolupament de noves formulacions galèniques, acords de venda en Europa i els Estats Units i el projecte LiposCale.

Inversions (en milers d’euros)